ظرفیت تولید این شرکت سالانه بیش از ۳۰۰۰ تن کامپاند ومستربچ می باشد که با توجه به رویکردهای این مجموعه و اهداف پیش رو تا سال ۱۴۰۰ این ظرفیت به بیش از ۵۰۰۰ تن افزایش خواهد یافت.