از جمله کاربرد های پلی پروپیلن تولید لوله های آب رسانی تحت فشار می باشد.

پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر با شاخص گرانروی پایین اصولا به عنوان مناسب ترین گزینه برای تولید این محصولات مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله گرید های مورد استفاده می توان MR230 . ZR230 . R60 . R200 و غیره را نام برد.

اصولا از پلی پروپیلن گرانول که از ضایعات و دور ریز کارخانه های تولیدی، مواد OFF GRADE پتروشیمی ها و همچنین ضایعات لوله و اتصالات جمع آوری شده در سطح جامعه تولید می گردند نیز به عنوان مواد اولیه در تولید لوله های آبرسانی PPR استفاده می گردد که البته استفاده از این مواد مستلزم به کارگیری فرمولاسیون جدید در تولید می باشد.

WhatsApp Image 2018-11-18 at 01.47.23(1)

گرانول پلی پروپیلن تولید شده در شرکت بسپار توسعه از لحاظ خواص فیزیکی و مکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفته و همواره کیفیت ان در بازه ثابتی حفظ می گردد.

اندزه گیری شاخص گرانروی، دانسیته، مقاومت در برابر ضربه و استحکام کششی به عنوان پارامتر های کلیدی مورد اندازه گیری قرار می گیرند.

Pipe Granule

گرانول پلی پروپیلن تولید شده که به عنوان جایگزین بخشی از مواد اولیه در خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرد بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی و همچنین ظاهری قطعات تولید شده اثر منفی نداشته و در نهایت با توجه به قیمت پایین تر آن نسبت مواد اولیه پتروشیمی باعث کاهش هزینه تولید می گردد.

WhatsApp Image 2018-11-18 at 01.47.23(2)