جدول مقایسه میزان جمع شوندگی پلیمر ها (Shrinkage)

Name of the polymer Min Value (%) Max Value (%) ABS ۰٫۷۰۰ ۱٫۶۰۰ ABS FR ۰٫۳۰۰ ۰٫۸۰۰ ABS High Heat ۰٫۴۰۰ ۰٫۹۰۰ ABS High Impact ۰٫۴۰۰ ۰٫۹۰۰ ABS/PC ۰٫۵۰۰ ۰٫۷۰۰ […]

نانو پلی ال جهت تولید فوم های سخت پلی یورتان

پلی یورتان به عنوان یکی از شاخص ترین پلیکرهای مهندسی به واسطه خواص منجصر به فرد و متنوع همواره مورد توجه قرار گرفته است. این پلیمر به دو گروه پلی […]