نرم کننده

نرم کننده ها به عنوان یکی از افزودنی های مورد مصرف در صنعت پلاستیک از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. اصولا مستربچ های نرم کننده به منظور افزایش مقاومت قطعات […]